Przedszkole nr 8 im. J. Korczaka zlokalizowane jest na osiedlu „Tysiąclecie” wśród zieleni, mieści się w jednopiętrowym budynku. Baza placówki to 4 przestronne sale dostosowane do koncepcji naszego przedszkola. Atutem przedszkola jest rozległy ogród wzbogacony o liczne nasadzenia roślin ozdobnych i iglaków, na którym znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Zapewniamy zdrowe, pełnowartościowe posiłki, przygotowywane we własnej, nowoczesnej kuchni.

Misja przedszkola oparta jest na koncepcji Planu Daltońskiego. Proces edukacyjny realizujemy w oparciu o samodzielność dzieci, współpracę, odpowiedzialność
i refleksję.

Nasze działania ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, refleksyjnego, zmotywowanego do dalszego działania młodego człowieka. Stawiamy dziecku wyzwania na miarę jego możliwości co powoduje, że czuje się ono kompetentne, ma poczucie sprawstwa, gdyż samodzielnie potrafi wykonać różne czynności
i działania.

Odkrycie koncepcji planu daltońskiego dało nam nadzieję na lepsze jutro w organizowaniu procesów edukacyjnych. Każda z naszych sal wyposażona jest w komplet pomocy dydaktycznych i kluczowych dla pedagogiki planu daltońskiego, bowiem już nawet „maluszki”  zaczynają wielką przygodę z Daltonem. Mamy do dyspozycji także tablicę multimedialną.

Kadra pedagogiczna jest przyjazna w stosunku do dzieci.  Cyklicznie bierze udział w organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dalton szkoleniach i konferencjach (Pani Grażyna Budzik została laureatką nagrody Dalton Menager Perła Zarządzania, Pani Monika Derwisz ukończyła studia podyplomowe Edukacja alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani Justyna Majewska otrzymała Laur Mistrza Edukacji Daltońskiej 2020). Personel podnosi kwalifikacje także w innych sferach, aby zapewnić wszechstronny rozwój dziecka, poszukując metod i form pracy, pobudzających efektywność własną dziecka.