Wytyczne do pracy na rok szkolny 2020/2021:

1. Dzieci po wejściu do sali myją ręce.

2. Wchodząc do grupy dyżurującej, dzieci zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsce. Korzystają tylko i wyłącznie z przeznaczonych dla nich zabawek oraz artykułów plastycznych. Po zabawie przedmioty te oraz miejsca zabaw są dezynfekowane.

3. Temperatura mierzona jest raz dziennie-przed śniadaniem (oraz w razie potrzeby).

4. Dzieci myją ręce przed posiłkami (oraz w razie potrzeby), wycierając je jednorazowymi ręcznikami papierowymi.

5. Podczas mycia rąk przy umywalce może przebywać jedna osoba.

6. Posiłki oraz wodę podaje osoba dorosła.

7. Każde dziecko posiada swój indywidualny zestaw przyborów plastycznych (kredki, ołówek, gumka, nożyczki, klej itp.), które przechowuje w wyznaczonym miejscu.

8. Sale wietrzone są co godzinę.

9. Podczas zajęć, w miarę możliwości, zachowany jest dystans między dziećmi.

10. Jeżeli panują sprzyjające warunki atmosferyczne, zajęcia i zabawy prowadzone są na świeżym powietrzu.

11. Na przedszkolnym placu zabaw bawimy się w wyznaczonych strefach.

12. Wszystkie zabawki na sali po użyciu są dezynfekowane bądź trafiają na kwarantannę.