Skład Rady Rodziców Przedszkola Nr 8 im. J. Korczaka 2020/2021

 

GRUPA I

 Sylwia Fedczak  
 Adam Kłosiński  
 Renata Wysocka  

GRUPA II

Dominika Dąbrowska  
Maja Dyczkowska  
Barbara Bassara  

GRUPA III

Daria Wroniewska  
Magdalena Zach  
Magdalena Błaszczyk  

GRUPA IV

Katarzyna Soroko  
Elżbieta Konieczna  
Oliwia Rokosz  

GRUPA V

P.Horbowa  
P.Serkis  
O.Ogrodniczuk