Dyrektor przedszkola- mgr Grażyna Budzik

Grupa I - wychowawca mgr Justyna Majewska

                nauczyciel mgr Edyta Stec

                pomoc nauczyciela Karolina Siatecka

Grupa II-wychowawca mgr Katarzyna Tryksza

              nauczyciel  Konstancja Pawlikowska

              pomoc nauczyciela Anna Madej

Grupa III-wychowawca mgr Katarzyna Kulon

               nauczyciel  Konstancja Pawlikowska

               pomoc nauczyciela Agnieszka Mesjasz

Grupa IV-wychowawca mgr Żaneta Tomaszewska

                nauczyciel mgr Monika Derwisz

                pomoc nauczyciela Marzena Wosińska

Grupa IV- wychowawca mgr Justyna Majewska

               nauczyciel mgr Monika Derwisz

               pomoc nauczyciela Karolina Siatecka

Grupa V- wychowawca mgr Lucyna Lisińska-Dulewicz

              pomoc nauczyciela Alicja Palińska

SAMODZIELNY REFERENT- Katarzyna Kretkowska

WOŹNY KONSERWATOR- Cezary Kokociński