W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2022 r. opublikowana została Uchwała Nr L/792/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

Zgodnie z treścią uchwały, wchodzi ona w życie z dniem 1 listopada 2022 r. Oznacza to, że począwszy od 2 listopada 2022 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki wzrośnie ze stawki 1 zł do stawki 1,14 zł.
Uchwała w załączeniu
 
Grażyna Budzik