21 MARCA dzieci z naszego przedszkola przywitały Wiosnę.  Spacerowaliśmy kolorowym korowodem po ulicach naszego miasta, towarzyszyła nam wiosenna, skoczna muzyka.  Przedszkolaki wręczyły przechodniom piękne wiosenne kwiaty.