Prezydent Miasta Koszalina ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
W załączeniu publikujemy Zarządzenie:
- nr 752/2455/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.