29 czerwca odbyły się zajęcia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do naszego przedszkola. Zajęcia zostały zorganizowane przez Wolontariuszy HOPE.
W ramach projektu Serce i pomocna dłoń w potrzebach dzieci dotkniętych traumą wojny przedszkolaki wzięły udział w zabawach integracyjnych.
Wolontariusze zorganizowali ciekawe zajęcia w formie gier, śpiewania polskich i ukraińskich piosenek, słówek i zwrotów.
Dzieci bawiąc się przy wspaniałej muzyce, brały udział w zajęciach plastycznych i zabawach sportowych, a przede wszystkim bezpiecznie i spokojnie spędzały czas.
Projekt fundacji został przygotowany we współpracy z naszym przedszkolem.