W dniu 28.06.2022 w Przedszkolu nr 8 w Koszalinie odbyło się  wręczenie przez Panią Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton – Panią Katarzynę Dryjas – recertyfikatu, wskazującego na wzorowe podążanie i pracę w duchu koncepcji planu daltońskiego przez placówkę oraz uroczyste otwarcie „Zakątka dla motyli”. Na uroczystości pojawiło się wielu gości. Przedszkole odwiedziły reprezentantki Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty, Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Ligi Ochrony Przyrody, Dyrektorki przedszkoli daltońskich z Koszalina, Kołobrzegu oraz Ustronia Morskiego. Dzieci z grup 5 – i 6 – latków wraz z nauczycielką i rodzicem wystąpiły w przedstawieniu „Kolorowe Przedszkole”, które mówi o funkcjonowaniu koncepcji planu daltońskiego w przedszkolu oraz zatańczyły podczas otwarcia "Zakątka dla motyli".